top of page

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ

  • Санхүүжилт татан төвлөрүүлэхэд зөвлөгөө өгөх

  • Хувьцаат компаниудад зориулсан хөрөнгө оруулалтын цогц үйлчилгээ үзүүлэх

  • Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах

  • Хөрөнгө оруулагчдад зөвлөгөө өгөх

bottom of page